Bàn ghế net

1.100.000 đ

Bàn Chữ Z

650.000 đ

Bàn Nét ( 1 Chỗ )

550.000 đ

Ghế Nét Cũ (cái)

400.000 đ

Bàn Nét 1 Chỗ Cũ (chỗ)

1.100.000 đ

Ghế G10 Chân Quỳ (cái)