Camera

50.000 đ

Ba Lun Xanh (cái)

10.000 đ

Cáp Sino kèm nguồn (mét)

1.900.000 đ

Cáp Sino kèm nguồn (cuộn)

1.800.000 đ

Đầu ghi 4 kênh DH XVR1A04 (cái)

1.100.000 đ

Đầu thu HIK 7104 (cái)

8.000 đ

Jack BNC 02 F5 (cái)