Lưu trữ

150.000 đ

Hdd cũ 160G CH Tháo máy (cái)

950.000 đ

Hdd cũ 1T (cái)

180.000 đ

HDD cũ 250G

450.000 đ

Hdd cũ 500g (cái)

100.000 đ

Hdd cũ 80g (cái)

380.000 đ

Hdd lap cũ 320g (cái)

500.000 đ

Hdd Lap cũ 500g (cái)

1.200.000 đ

HDD mới 1T Seagate SkyHawk (cái)

1.300.000 đ

HDD mới 1T Toshiba CH (cái)

380.000 đ

HDD mới 500G Cty (cái)

400.000 đ

SSD cũ 120G (cái)

900.000 đ

SSD mới 120G SUV500 (cái)

500.000 đ

SSD mới Team 120G (cái)