Bàn ghế net

150.000 đ

Nguồn cũ 270w Huntkey (cái)

200.000 đ

Nguồn cũ 300w HuntKey (cái)

150.000 đ

Nguồn cũ 320w Jetek (cái)

100.000 đ

Nguồn cũ 350 Dragon Power (cái)

150.000 đ

Nguồn cũ 350w Acbel HK (cái)

250.000 đ

Nguồn cũ 400w Acbel HK

300.000 đ

Nguồn cũ 450 Dragon Power (cái)

400.000 đ

Nguồn cũ 450w AC CE2 (cái)

500.000 đ

Nguồn cũ 500w Acbel

50.000 đ

Nguồn cũ thường (cái)

250.000 đ

Nguồn cũ 400w VSP X400 (cái)

250.000 đ

Nguồn cũ Andyson E5+ 400W (cái)