Vga

250.000 đ

Vga cũ 630 Gigabyte 2GD3

350.000 đ

Vga cũ 730 Giga 2GD3 (cái)

450.000 đ

Vga cũ 730 Gigabyte 2GD5 (cái)

500.000 đ

Vga cũ 740 Asus 2GD5 (cái)

550.000 đ

Vga cũ 750 Spakle 1GD5 (cái)

1.100.000 đ

Vga cũ 750ti Gigabyte 2GD5 - 2 FAN

350.000 đ

Vga cũ GT730 Asus 2GD5

550.000 đ

Vga cũ GT750 Spackle 2G D5 (cái)

550.000 đ

Vga cũ gtx 750 Zotac 1GD5 (cái)

500.000 đ

Vga cũ gtx650 Galax 1G D5 (cái)

1.800.000 đ

Vga cũ GTX960 MSI 2G D5 (cái)

150.000 đ

Vga cũ GV R6570 Giga 2G (cái)

200.000 đ

Vga cũ n420 Giga 2gd3 (cái)

200.000 đ

Vga cũ R7 250 Asus 1GD5 (cái)