Nguồn cũ 350w Thermaltake Lite Power ( Dây Dài ) (cái)

Tình trạng: Default

Tồn kho: 0

Mô tả

Chia sẻ

Tags

Có thể bạn quan tâm