Tải về

64Bit - Photoshop CS6 ( Portable )

Chạy ngay không cần cài đặt.Đảm bảo có đầy đủ các chức năng .File vô cùng gọn nhẹ, chỉ có khoảng 100MB. Dành cho WIN 64Bit
Tải về

32Bit - Photoshop CS6 ( Portable )

Chạy ngay không cần cài đặt.Đảm bảo có đầy đủ các chức năng .File vô cùng gọn nhẹ, chỉ có khoảng 100MB. Dành cho WIN 32BIT